Về chúng tôi

SAVALL là công ty sản xuất kẹo và chocolate ở Đà Nẵng được sáng lập bởi Victor Ceano vào năm 2016. Victor được sinh ra tại Tây Ban Nha, thuộc gia đình có truyền thống sản xuất kẹo có 5 thế hệ. Cửa hàng gia đình tên là Pastelería Reñé ở trung tâm Barcelona nhanh chóng trở thành biểu tượng của thành phố kể từ lúc mở cửa vào năm 1892.