Title Image

Thành viên

Trang chủ  /  Thành viên

Victor Ceano-Vivas Savall

Người sáng lập và Bếp trưởng

Lê Thị Bích Thảo

Trưởng Bộ phận Hành chính

Võ Thị Thanh Hường

Trưởng Bộ phận Kinh doanh và Marketing

Lương Thành Long

Bếp phó

Nguyễn Thị Thanh Hương

Bếp phó

Nguyễn Thị Thanh

Đóng gói sản phẩm

Võ Thị Thanh Uyên

Trợ lý Hành chính

Nguyễn Hữu Quý

Đầu bếp bánh kẹo

Nguyễn Trung Kiên

Đầu bếp bánh kẹo

Nguyễn Trung Hiếu

Đóng gói sản phẩm

Pau Ceano-Vivas Tremosa

Giám đốc Điều hành

Dương Công Bột

Kỹ sư